Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt. Diskussion.

  Landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson

  Herr talman! Jag ska nu ha en kort introduktion till remissdebatten här. Vi har nu på vårt bord landskapsregeringens framställning nr 2/2009-2010 angående lag om sammankomster.

  Inledningsvis kan jag berätta att det här lagförslaget är det sista i det stora ordningslagspaketet, d.v.s. landskapslagen om ordningslag, landskapslagen om ordningsvakter samt lag om privata säkerhetstjänster, som tidigare har presenterats inför lagtinget. Tanken är att alla dessa fyra ska sys ihop i ett paket och träda i kraft samtidigt. En av grunderna för att vi med den här framställningen upphäver den gamla landskapslagen om offentliga nöjestillställningar är att den är från 1969, den är gammal, otidsenlig och mycket omodern. Egentligen så innebär den här framställningen materiellt att man avser att avskaffa onödiga tillståndsförfaranden. Det innebär också en omfattande avbyråkratisering.

  Lagstiftningstekniken är, för de tre lagar som jag just nämnde, två landskapslagar och en blankettlag. Det här är också blankettlagstiftningsteknik. Orsaken är tidigare nämnd här, vi har ganska begränsade lagstiftningsresurser. Den här lagen innehåller också bestämmelser som tryggar den grundlagsenliga mötesfriheten d.v.s. mycket som är inne på rikets behörighetsområde.

  Herr talman! Tanken har varit att dessa fyra lagar ska träda i kraft samtidigt. Därför har vi lite forcerat den här. Materiellt innebär den här framställningen att den tryggar möjligheten att utöva den grundlagsenliga mötesfriheten. Det här är också materiellt uppdelat i två områden, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innehåller också diverse hänvisningar bl.a. till landskapslagen om ordningsvakter och landskapets renhållningslag. Jag tänker inte anföra desto mera här.  

  Talmannen

  Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.