För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannen föreslår att dessa fyra ärenden bordläggs till plenum 9.12.2009. Godkänt.