Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten

Åtgärdsmotion MOT 6/2021-2022 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning utreda och lagstifta om privatisering av besiktningsverk-samheten.


Åtgärder