Energipolitisk strategi

Åtgärdsmotion MOT 8/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget överlämnar ett energipolitiskt strategidokument som grund för fort-satta satsningar och vägval inom energipolitiken.


Åtgärder