Extra indexjustering av studiestöd

Lagförslag LF 24/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en extra indexjustering om 3,5 % görs av studiestöden för perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023. Den extra indexjusteringen är tillfällig och görs för att stärka den ekonomiska situationen för studerande med beaktande av ökade konsumentpriser.
Avsikten är att lagförslaget ska behandlas i samband med Ålands tredje tilläggsbudget för år 2022 och sättas i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott