Förändring av taxisystemet till en enda stationsplats för taxi på fasta Åland

Skriftlig fråga EF 1/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: taxi, taxisystem, station, stationsplats, fasta åland

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser