Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 12 december 2007 kl. 13.00.  

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Anders Englund, vtm Gun-Mari Lindholm och ltl Danne Sundman). Vtm Gun-Mari Lindholm och Ltl Danne Sundman infann sig efter uppropet.

  27 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 2/2007-2008 om utkomststöd. (FR 3/2007-2008)

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 14 december. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2007-2008 om barnbidrag. (FR 2/2007-2008).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 14 december. Godkänt.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 3:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2007-2008 om förbud mot saluförande av snus. (FR 4/2007-2008).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående förslag till andra tilläggsbudget för år 2007. (FR 7/2007-2008).

   

  Ärendet upptas till behandling inkommande fredag den 14.12.

   

   

  Ltl Danne Sundmans enkla fråga om avfallsavgifters laglighet. (EF 3/2007-2008).

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum är fredagen den 14 december kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.14.10).