Förbud mot trollingfiske är ett stort avbräck för åländska besöksnäringen

Skriftlig fråga SF 28/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar genom vilka kanaler och på vilka sätt arbetar landskapsregeringen för att avvärja hotet om ett totalstopp för trollingfiske efter lax i Ålands hav?

Åtgärder