Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet

Åtgärdsmotion MOT 7/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inleda förhandlingar med berörda parter på rikssidan om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet.


Åtgärder