Behandling av kläm

 • Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Stephan Toivonen, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förlänga det temporära tillägg som gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut, så att det gäller även året 2021”.

  Detta kallas lagtingsledamoten John Holmbergs förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att lagtingsledamoten John Holmbergs kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning efter upprop. Jag ber ledamöterna Mikael Lindholm och Nina Fellman att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen utföll: 18 ja-röster, 9 nej-röster, och 3 ledamöter var frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.