Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Republikens presidents framställning RP 9/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, nordiska länder, nordiska länderna, norden, utbildning, sverige, danmark, finland, island, norge, högre utbildning, högutbildning,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser