Förslag till andra tilläggsbudget för 2009

Lagförslag FR 11/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter