Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000

Lagförslag FR 18/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tilläggsbudget, budget
Sidhänvisning: 107, 109, 116, 119;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter