Förslag i syfte att säkerställa landskapets reservelkraftsförsörjning

Lagförslag FR 20/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: elkraft, reservkraft, reservelkraft, el, försörjning, kraftnät, likströmsförbindelse,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter