Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999

Lagförslag FR 7/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget, tredje tilläggsbudget
Sidhänvisning: 26, 30, 44, 47, 48;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter