Förutsättningar för övertagande av flygfältet

Åtgärdsmotion HM 10/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: flygtrafik, flygfält, flyg,
Sidhänvisning: 91, 101, 108,


Åtgärder