Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel

Lagförslag LF 22/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: djur, husdjur, djursjukdom, sjukdom, livsmedel, förvaltningsuppgift, miljöskydd, hälsoskydd, myndighet, hälsoskyddsmyndighet, ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av livsmedelslagen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård