Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

 • 2019-01-07

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2019-01-07

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2019-01-07

  Slutbehandlat