Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 1/2017-2018 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser