Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 2/2017-2018 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser