Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2021-11-15

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2021-12-13

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2021-12-13

  Slutbehandlat