Framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, självstyrelselagen, ändring av självstyrelselagen,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser