Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets finansutskott

Val V 4/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: 13;

Åtgärder