Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i finansutskottet lagtingsledamoten Runar Karlsson.

    Enligt 51 § AO tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamot Runar Karlsson förklaras därför vald till ersättare i finansutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.