Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets stora utskott

Val V 5/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: 13;

Åtgärder