Föredras

  • Eftersom lagtinget den 22 januari 2023 beviljat ledamoten Liz Mattsson befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för perioden 4.3.2024 - 23.6.2024 varefter Mikael Lindholm tagit plats som hennes ersättare förrättas fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet.

    Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ersättare i Nordiska rådet upp lagtingsledamoten Mikael Lindholm.

    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Mikael Lindholm förklaras därför vald till ersättare i Nordiska rådet för perioden 4.3.2024 - 23.6.2024. Antecknas.