Fyllnadsval av ersättare i självstyrelsepolitiska nämden 2015-2019

Val V 3/2017-2018 (slutbehandlat)  

Åtgärder