Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

Val V 11/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fyllnadsval, val, självstyrelsepolitiska nämnden

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser