Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagtingets justeringsutskott

Val V 13/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, medlem, val, fyllandsval, justeringsutskott,
Sidhänvisning: 68,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser