Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet upp lagtingsledamoten Johan Lindström.

    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Johan Lindström förklaras därför vald till ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet för återstoden av den tid han är ersättare i lagtinget. Antecknas.