Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019

Val V 17/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, fyllnadsval, ju, justeringsutskottet, medlem, ordinarie medlem

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget