Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

Val V 8/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, justeringsutskottet, medlem, ju
Berörda lagar: igge holmberg och torbjörn eliasson

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser