Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden, Gun Carlson ersätter Henry Lindström, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm

Val V 10/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, val, självstyrelsepolitiska nämnden, fyllnadsval

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser