Godkännande av andra protokollet till Haag-konventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om...

Republikens presidents framställning RP 10/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av andra protokollet till Haag-konventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen
Sökord: framställning, haagkonventionen, kulturegendom, väpnad konflikt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser