Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott