Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om inkomstbeskattning samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2009-2010)

Republikens presidents framställning RP 2/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, bermuda, caymanöarna, jungfruöarna, brittiska jungfruöarna, skatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser