Godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtale som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtale som hör till området för lagstiftningen
Sökord: armenien, dubbelbeskattning, fördrag, skatt, inkomst, förmögenhet,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser