Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 5/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, belize, skatt, skatteärende

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser