Godkännande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 7/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, georgien, skatt, dubbelbeskattning

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser