Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 22/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, grenada, skatt, skatteärende

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser