Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 15/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, indien, dubbelbeskattning skatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser