Godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 10/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, kazakstan, skatt, dubbelbeskattning

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser