Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 12/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, liberia, skatt, skatteärende

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser