Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 13/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, liechtenstein, skatt, upplysning, upplysningar, skatteärende

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser