Godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området...

Republikens presidents framställning RP 9/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Sydafrika, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: sydafrika, handel, samarbete, eu, europeiska gemenskapen,
Sidhänvisning: 83, 84, 103, 107, 112, 117,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser