Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...

Republikens presidents framställning RP 12/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: framställning, europeiska unionen, eu, republiken kuba, kuba

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser