Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP...

Republikens presidents framställning RP 1/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 1/2009-2010)
Sökord: fördrag, polen, dubbelbeskattning, skatt,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser