Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör...

Republikens presidents framställning RP 8/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, singapore, skatt, dubbelbeskattning, inkomst

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser