Godkännande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 3/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Vitryssland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2007-2008)
Sökord: fördrag, vitryssland, dubbelbeskattning,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser