Godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med anledning av republiken Finlands m.fl. länders...

Republikens presidents framställning RP 8/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med anledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen
Sökord: gats-avtalet, eu, förenta staterna, usa,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser